قلم های شیفر SHEAFFER

موسسه هدایای تبلیغاتی پارسیس  بزرگترین ارایه کننده محصولات شیفر از جمله خودنویس انواع خودکار، روان نویس برای صاحبان مشاغل  است . شرکت پارسیس بهترین  محصولات برند شیفر را تحت عنوان هدایای تبلیغاتی قرار داده است .

قیمت خودکار : 190000 تومان

قیمت خودنویس : 220000 تومان

قیمت جفتی : 390000 تومان

قیمت: 2400000 تومان

قیمت : 40000 تومان

خودکار: 46080 تومان

خودنویس: 69120 تومان

جفتی: 100800 تومان

خودنویس: 129600 تومان

خودکار: 000 120 تومان

خودنویس: 000 180 تومان

سه تایی:  000 280 تومان

قیمت 210000 تومان

قیمت خودکار: 105000 تومان

قیمت جفتی : 360000 تومان

قیمت خودنویس : 230000 تومان

قیمت خودکار: 150000 تومان

قیمت جفتی : 500000 تومان

قیمت خودنویس : 300000 تومان

قیمت خودکار : 220000 تومان

قیمت جفتی : 560000 تومان

قیمت خودنویس : 330000 تومان

قیمت خودکار : 250000 تومان


واردات ، تولید و چاپ انواع هدایای تبلیغاتی


پارسیس

15 خرداد، بازار آهنگران، کوچه مسجد جامع ، پاساژ کاشفی، طبقه دوم، پلاک 8

55598951

55624714

Parsisgift@yahoo.com


باما تماس بگیرید!