قلم های کراس CROSS

از محبوب ترین و خاص ترین هدایای تبلیغاتی در گروه هدایای خاص میتوان انواع خودکار، روان نویس، خودنویس و ست های کراس را نام برد که یکی از بهترین برندهای لوازم التحریر در دنیا می باشد .

قیمت خودکار : 230400 تومان

قیمت خودکار : 230400 تومان

قیمت اتود : 230400 تومان

قیمت خودنویس : 446400 تومان

قیمت خودکار : 302400 تومان

قیمت اتود : 302400 تومان

قیمت خودنویس : 604800 تومان

قیمت خودکار : 187200 تومان

قیمت اتود : 187200 تومان

قیمت جفتی : 374400 تومان

قیمت خودکار : 252000 تومان

قیمت اتود : 252000 تومان

قیمت جفتی : 504000 تومان

قیمت خودکار : 403200 تومان

قیمت اتود : 403200 تومان

قیمت جفتی : 806400 تومان

قیمت خودکار : 259200 تومان

قیمت خودنویس : 403200 تومان

قیمت جفتی : 662400 تومان

قیمت خودکار : 259200 تومان

قیمت خودنویس : 403200 تومان

قیمت جفتی : 662400 تومان

قیمت خودکار : 460800 تومان

قیمت خودنویس : 907200 تومان

قیمت جفتی : 1368000 تومان

قیمت خودکار : 532800 تومان

قیمت خودنویس : 979200 تومان

قیمت جفتی : 1512000 تومان

قیمت خودکار : 504000 تومان

قیمت خودنویس : 619200 تومان

قیمت جفتی : 1123200 تومان


واردات ، تولید و چاپ انواع هدایای تبلیغاتی


پارسیس

15 خرداد، بازار آهنگران، کوچه مسجد جامع ، پاساژ کاشفی، طبقه دوم، پلاک 8

55598951

55624714

Parsisgift@yahoo.com


باما تماس بگیرید!